• 0011354804032.jpg

Facilitair en overige dienstverlening

Voor facilitair management kan Nivab Vastgoed Advies het aanspreekpunt van uw organisatie zijn.

Het oplossen van onaangenaamheden in de dagelijkse gebruikssfeer, het screenen van serviceovereenkomsten, het uitvoeren van kwaliteitscontroles en de organisatie van tijdelijke huisvesting zijn voorbeelden van activiteiten die door ons bureau kunnen worden verzorgd.

Het opstellen van risico-inventarisaties op het gebied van milieu en veiligheid, het uitvoeren van controles van de hygiënische staat van het binnenklimaat in kantoren en verblijfsruimten alsmede het opstellen van legionella beheersplannen zijn hier voorbeelden van. Als adviesbureau zijn wij uiteraard kundig in het toepassen van de geldende normen en richtlijnen van de milieu- en ARBO-wetgeving bij alle genoemde activiteiten.

In het kader van deze ARBO-wetgeving voert Nivab Vastgoed Advies uitgebreide onderzoeken uit, zoals het opstellen van risico-inventarisaties inzake een veilige inrichting van daken en gevelonderhoud.

Nivab Vastgoed Advies beschikt over geavanceerde meetapparatuur, waaronder een thermografische camera. In het kader van de NEN 3140 inspecties kunnen daarmee "hotspots" van de elektrische installatie worden vastgelegd.

Tenslotte behoort het leveren van mankracht in de vorm van interim-consultants met specifieke ervaring en kennis eveneens tot onze activiteiten.