• 0011354804032.jpg

Nivab Vastgoed Advies B.V. organisatie:

Nivab Vastgoed Advies kent een horizontale bureauorganisatie op basis van multidisciplinaire projectgroepen en kan daardoor flexibel inspelen op de wensen van de opdrachtgever, de aard van het project en de inhoud van de opdracht.

Ons bureau bestaat uit een team van gemotiveerde ingenieurs met jarenlange ervaring in de installatie techniek en het vastgoed.

Projecten worden ondergebracht in een projectgroep. In deze projectgroep zijn de hoofddisciplines zoals werktuigbouwkunde en bouwkunde opgenomen. Zo nodig worden daar externe specialisten aan toegevoegd.
In overleg met de opdrachtgever wordt binnen deze projectgroep een projectleider aangesteld die als contactpersoon voor de opdrachtgever optreedt en de contacten onderhoudt met de overige betrokken partijen.

De directie belast zich met de supervisie en kwaliteitszorg en draagt uiteraard de eindverantwoordelijkheid.