• 0011354804032.jpg

Management en advies:

  • supervisie;
  • storingsdienst en -afhandeling;
  • opdrachtverstrekking;
  • meerjarenbegroting;
  • budget bewaking en financiële controle.